881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Pracodawco, czy wiesz, że…

Pracodawco, czy wiesz, że …

1. Stan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od warunków w jakich pracują.
2. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz informowania pracowników o ryzyku    zawodowym oraz zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej.
3. Nie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza
– badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy,
– w razie przejazdu na badania do innej miejscowości przysługuje pracownikowi zwrot kosztów.

Badania profilaktyczne mogą wykonać wyłącznie lekarze posiadający określone prawem kwalifikacje, wpisani do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, prowadzonego przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.