881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Oferta

W ramach świadczeń poradni medycyny pracy wykonujemy:

 •   badania okresowe, wstępne, kontrolne, końcowe
 •   sanitarno epidemiologiczne
 •   wysokościowe
 •   kierowców wszystkich kategorii ( A, A1, B, B1, T, B+E, C, C1, D, D1, C+E, D+E )
 •   operatorów wózków widłowych
 •   osób rozpoczynających naukę w szkołach wyższych
 •   badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych
 •   badania kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów ubiegających się o prawo jazdy
 •   badania psychotechniczne górników, górników strzałowych, operatorów wózków widłowych
 •   badania strażników miejskich i kandydatów na strażników
 •   kierowców, osób pracujących na wysokości
 •   badania osób którym cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdami mechanicznymi
 •   badania wstępne, okresowe, kontrolne studentów
 •   badania w zakresie HIV, HBC, HVV, gruźlicy
 •   szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie, żółtaczce, tężcowi, gruźlicy
 •   udział w komisjach BHP
 •   wizytacja stanowisk pracy
 •   ocena i analiza stanowisk pracy
 •   kontrola ważności terminu wydawanych zaświadczeń przy długoterminowych umowach
 •   badanie dla narażonych na kontakt z promieniowaniem jonizującym

Pobierz skierowanie do poradni medycyny pracy:
Skierowanie CM Klara do poradni medycyny pracy