881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Informacja dla pracodawcy

Oferta na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy i badań pracowników dla firm

Zapraszamy do współpracy w zakresie medycyny pracy oraz wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników firm wszystkich branż. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną Pacjentom indywidualnym i przedsiębiorstwom, w oparciu o znakomity zespół lekarzy specjalistów, wykwalifikowany personel pomocniczy oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną.

Badania wykonywane są w ciągu jednego a Pacjenci umawiani są na konkretne dni oraz godziny. Nasze procedury opieki nad Pacjentem uwzględniają najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny.

W celu zawarcia umowy w zakresie Medycyny Pracy proszę o wysłanie zapytania pod adres barbara.mofina@cm-klara.pl lub skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem Administracyjnym Medycyny Pracy – Panią Barbarą Mofina tel. 34 534 50 11 poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 16:00.

Cennik zależny jest od stanowiska danego pracownika.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30
Rejestracja do Centrum Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowia odbywa się telefonicznie pod numerem 881 401 600, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

Do rejestracji telefonicznej lub osobistej proszę przygotować skierowanie od pracodawcy, w celu przedstawienia zagrożeń występujących na stanowisku.
Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania:

 • wstępne,
 • okresowe
 • kontrolne pracowników,
 • badania kierowców  oraz kandydatów na kierowców,
 • badania wrażliwości na olśnienie i zmierzch ,
 • badania wysokościowe,
 • badania w narażeniu na hałas,
 • badania wynikające z chorób zawodowych,
 • badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół,   którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 • pozazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań,
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń.

W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania EKG, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące.

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie umowy pomiędzy Pracodawcą a Centrum Medycznym Klara.

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania na badania.

Skierowanie musi zawierać :
•wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
•dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL
•wymagane pieczątki (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania
•narażenia występujące na stanowisku