881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Odwołanie od orzeczenia

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych, lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy lub o przeciwwskazaniach do pracy.

Jeżeli osoba zainteresowana lub pracodawca nie zgadza się z treścią zaświadczenia to:

w ciągu 7 dni od daty wydania zaświadczenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Ponowne badania lekarskie muszą być wykonywane
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Badanie te są bezpłatne. Wydane tą drogą zaświadczenie jest ostateczne.