881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Dla pracowników

Jak przygotować się do badania

Badania profilaktyczne wykonujemy tylko pacjentom z ważnym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę. Cena za badania zależna jest od stanowiska danego pracownika. Proszę o przygotowanie Dowodu Osobistego lub innego dokumentu z nr PESEL.

W celu sprawnego przeprowadzenia badania oraz skróceniu czasu oczekiwania, proszę umówić się telefonicznie na wizytę u lekarza specjalisty tel. 881 401 600.
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.  Do rejestracji telefonicznej lub osobistej proszę przygotować skierowanie od pracodawcy, w celu przedstawienia zagrożeń występujących na stanowisku.

Badania laboratoryjne wykonujemy na miejscu. W celu wykonania badania moczu prosimy o zabranie próbki moczu ze sobą.

Do badań sanitarno – epidemiologicznych niezbędna jest książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikiem badania na nosicielstwo (badania kału) – dotyczy stanowisk pracy w kontakcie z żywnością oraz pracy z dziećmi do 7 roku życia.

Jeżeli pacjent posiada własne wyniki laboratoryjne lub orzeczenia innych lekarzy specjalistów np. psychotesty, proszony jest o zabranie ich ze sobą (do wglądu).

Przed wizytą pracownik powinien być 4 godziny na czczo.

 

Dla kierowców – informacja o ofercie i badaniach

Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną dla kierowców wszystkich kategorii. W przyjaznej atmosferze, w ciągu jednego dnia przeprowadzimy wszystkie badania, takie jak: badania psychotechniczne, badanie lekarza orzekającego kierowców, badania okulistyczne w tym badanie wrażliwości na zmierzch i olśnienie, badania neurologiczne, badania laryngologiczne oraz badania laboratoryjne.

Proszę o przygotowanie dokumentów Prawa Jazdy a w przypadku rozpoczęcia kursu wymagany będzie Dowód Osobisty lub inny dokument z nr PESEL.

W przypadku badań dla kierowców wyższych kategorii („C”, „D”, „E”), proszę zabrać ze sobą ważne badanie psychotechniczne (do wglądu).  Jeżeli kierowca nie posiada ważnego badania psychotechnicznego, to wykonamy je na miejscu w naszej pracowni psychotechnicznej.  W celu sprawnego przeprowadzenia badania, oraz skróceniu czasu oczekiwania, proszę umówić się telefonicznie na wizytę tel. 881 401 600

 

Badania wysokościowe należą do grupy badań związanych z medycyną pracy, które wymagają dodatkowych badań lekarskich w tym psychotestów.

Są to badania kompleksowe, dające pełne uprawnienia do wykonywania pracy na wysokościach. W ciąg jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać wszystkie wymagane badania, które pozwolą wydać uprawnienia do pracy na wysokości.

W skład badań wysokościowych wchodzą konsultacje:

  • okulistyczne
  • laryngologiczne
  • neurologiczne

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332. jest kwalifikacja:

a) Praca na wysokości do 3 m
b) Praca na wysokości powyżej 3 m

c) praca na głębokości poniżej 3 m

Po 50 roku życia badania wysokościowe wykonuje się co roku.

Przeciwwskazaniem do pracy na wysokości są:

  • wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych/okulary/ (nie dotyczy soczewek kontaktowych).
  • brak widzenia obuocznego /zez lub niedowidzenie /
  • przyczyny neurologiczne /padaczka/

 

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych, lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy lub o przeciwwskazaniach do pracy.

Jeżeli osoba zainteresowana lub pracodawca nie zgadza się z treścią zaświadczenia to:

w ciągu 7 dni od daty wydania zaświadczenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Ponowne badania lekarskie muszą być wykonywane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Badanie te są bezpłatne. Wydane tą drogą zaświadczenie jest ostateczne.