881401600, 34 34 30 900

   medycyna.pracy@cm-klara.pl

Dla Pracodawcy

Oferta na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy i badań pracowników dla firm

Zapraszamy do współpracy w zakresie medycyny pracy oraz wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników firm wszystkich branż. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną Pacjentom indywidualnym i przedsiębiorstwom, w oparciu o znakomity zespół lekarzy specjalistów, wykwalifikowany personel pomocniczy oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną.
Badania wykonywane są w ciągu jednego a Pacjenci umawiani są na konkretne dni oraz godziny. Nasze procedury opieki nad Pacjentem uwzględniają najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny.

W celu zawarcia umowy w zakresie Medycyny Pracy proszę o wysłanie zapytania pod adres barbara.mofina@cm-klara.pl lub skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem Administracyjnym Medycyny Pracy – Panią Barbarą Mofina tel. 34 534 50 11 poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 16:00.

Cennik zależny jest od stanowiska danego pracownika.
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00
Rejestracja do Centrum Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowia odbywa się telefonicznie pod numerem 881 401 600, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.Do rejestracji telefonicznej lub osobistej proszę przygotować skierowanie od pracodawcy, w celu przedstawienia zagrożeń występujących na stanowisku.

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania:

 • wstępne,
 • okresowe
 • kontrolne pracowników,
 • badania kierowców  oraz kandydatów na kierowców,
 • badania wrażliwości na olśnienie i zmierzch ,
 • badania wysokościowe,
 • badania w narażeniu na hałas,
 • badania wynikające z chorób zawodowych,
 • badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych
 • szkół,   którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 • pozazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań,
  badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń.

W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania EKG, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące.

W ramach poradni medycyny pracy pacjent może być przyjęty na podstawie umowy pomiędzy Pracodawcą a Centrum Medycznym Klara.

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania na badania.

Skierowanie musi zawierać :
•wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
•dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL
•wymagane pieczątki (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania
•narażenia występujące na stanowisku

Jak przygotować pracownika do badań :
Każdemu pracownikowi należy wystawić skierowane na badania – formularz skierowania do pobrania tutaj
W celu skróceniu oczekiwania na lekarza specjalistę, każdy pracownik ma obowiązek być umówiony telefonicznie przez pracodawcę lub samodzielnie, przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Rejestracji dokonujemy telefonicznie pod numerem 881 401 600.
Przed wizytą pracownik powinien być 4 godziny na czczo.

Przypominamy wszystkim Pracodawcom o zmianie ustawy dotyczącej służby medycyny pracy, która głosi o obowiązku posiadania przez firmy umowy na badania profilaktyczne z wybraną jednostką służby medycyny pracy. Ustawa z dnia 27 czerwiec 1997 r. Art.12. Odnośnik do ustawy.

PAKIETY MEDYCZNE

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę badań diagnostycznych przygotowane przez Specjalistów Centrum Medycznego Klara. Pakiety to starannie dobrane badania i konsultacje pozwalające na dokładną i szczegółową ocenę stanu zdrowia. Wczesna i prawidłowa diagnostyka jest niezwykle istotna z uwagi na możliwość podjęcia odpowiedniego leczenia, a tym samym możliwość zapobiegania bardzo groźnym dla zdrowia i życia chorobom. Pakiety kierowane są do kobiet, mężczyzn, osób uprawiających sport oraz do osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie. Dostępne są dla osób indywidualnych oraz dla firm, które chcą w ten sposób docenić i otoczyć opieką swoich pracowników. Więcej szczegółowych informacji na temat zakupu i realizacji pakietów uzyskacie Państwo w Rejestracji CM Klara pod nr  34 534 5000 lub 887 345 000.

pakiet-dla-aktywnych
pakiet-dbam-o-zdrowie
pakiet-swiadoma-kobieta
pakiet-swiadomy-mezczyzna

 

PAKIETY MEDYCZNE DLA FIRM

Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik

Opieka zdrowotna i profilaktyka medyczna ma coraz większe znaczenie w życiu ludzi . Pracodawcy zdając sobie sprawę z czynników jakie mogą wpływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie pracowników coraz częściej chcą zapewnić im dodatkową opiekę medyczną. Jest to nie tylko korzyść dla pracownika ale i dla firmy, która zyskuje bardziej zdrowych, rzadziej i krócej chorujących, zmotywowanych pracowników.

Oferta dla pracodawców może być dla Państwa narzędziem zwiększenia efektywności pracowników, elementem systemu motywacyjnego czy lojalnościowego oraz sposobem wykorzystania funduszu socjalnego.

Nasza oferta badań skierowana jest także do Państwa i bliskich osób. Pracodawca stanowi serce firmy. Warto więc i o siebie zadbać.

Program badań profilaktycznych
W ramach programu oferujemy:

 • Pakiet badań uwarunkowanych od czynników pracy mogących wpłynąć na stan zdrowia pracowników.
 • Indywidualnego opiekuna, który zadba o prawidłową obsługę i należyte wykonanie usługi.
 • Dogodne, elastyczne terminy realizacji programu.
 • Profesjonalną obsługę przez lekarzy specjalistów z długoletnim stażem, doświadczeniem oraz wysokimi kompetencjami.
 • Badania i zabiegi wykonane są najnowocześniejszym sprzętem medycznym.

 

pakiet-dla-firm
 

W ramach programu oferujemy:

 • Pakiet badań uwarunkowanych od czynników pracy mogących wpłynąć na stan zdrowia pracowników.
 • Indywidualnego opiekuna, który zadba o prawidłową obsługę i należyte wykonanie usługi.
 • Dogodne, elastyczne terminy realizacji programu.
 • Profesjonalną obsługę przez lekarzy specjalistów z długoletnim stażem, doświadczeniem oraz wysokimi kompetencjami.
 • Badania i zabiegi wykonane są najnowocześniejszym sprzętem medycznym.

Pakiet medyczny „Podaruj zdrowie”

„Podaruj zdrowie” swoim pracownikom. Pakiet medyczny to doskonały prezent dla pracownika w ramach premii, programu lojalnościowego czy motywacyjnego oraz możliwość wykorzystania funduszu socjalnego.

Zyskaj przywiązanie pracownika do pracodawcy, który dba o jego zdrowie. Badania wykazały, że odpowiednio zmotywowany pracownik wykazuje większe zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pakiet medyczny „Podaruj zdrowie” uprawnia jego posiadacza do skorzystania z wachlarza usług świadczonych przez Centrum Medyczne Klara. Pracodawca zawiera umowę z CM Klara podając imienną listę pracowników objętych pakietem.

Chcesz poznać szczegółową ofertę – zadzwoń do nas : tel. 34 534 511 bądź skontaktuj się z nami pod adresem : barbara.mofina@cm-klara.pl